Japonský stánek

Workshop japonské kaligrafie, ukázka přípravy a ochutnávka tradičního japonského čaje.

Studentská rada FF UK

Zastavte se u stánku Studentské rady FF UK, kde se dozvíte, co obnáší studentský život na fakultě. U stánku si můžete vyrobit placku.

Zajímavosti jihoslovanského a balkánského areálu

Přijďte se seznámit s jazykem, kulturou a reáliemi jihoslovanských a balkanistických zemí: naučte se základní fráze v jazycích jihovýchodní Evropy, poznejte záludnosti mezijazykových homonym, otestujte se v geografii zemí jihovýchodní Evropy nebo se v rychlokurzu pokuste zvládnout cyrilici.

Etnologický stánek

Přijďte si vyzkoušet tradiční lidová řemesla! Probudíme ve vás zručnost našich předků. Vedle předení na kolovratu nebo na vřetenu a česání vlny si povíme více o historie lidových řemesel a jejich využití v současnosti.

Prohlídka hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Projděte si hlavní budovu Filozofické fakulty UK se zasvěceným průvodcem. Prohlédněte si její reprezentativní prostory a skrytá zákoutí i to, jak historická budova postupně získává moderní tvář. Proběhnou dvě prohlídky v časech 13:00–14:00 a 16:00–17:00. Sraz u vrátnice.

Praha ve válce, válka v Praze

Praha v období Protektorátu Čechy a Morava byla poměrně klidným místem, které prodělávalo svůj svébytný vývoj. Procházka poukáže na prvky tehdejší každodennosti a podoby města jako takového. Kromě toho účastníky také zavede na barikády květnového povstání a další místa paměti. Provádí Bc. Vlastimil Křišťan (Ústav světových dějin FF UK). Sraz u infopointu.

Praha středověká – procházka po středověkém okolí FF UK

Náměstí Jana Palacha se dnes nachází v centru Prahy a tvoří přirozenou součást samého jádra města. Ve středověku se ale jednalo o periferii Starého Města. Procházka po okolí náměstí a nejstarších částí Prahy má účastníkům přímo na místě zpřítomnit město tak, jak vypadalo v dobách téměř před tisícovkou let. Provádí Mgr. Jakub Izdný (Ústav světových dějin FF UK). Sraz u infopointu.