FFUK

15:00 – 16:00

nám. Jana Palacha

Typ akce: procházka

Praha v období Protektorátu Čechy a Morava byla poměrně klidným místem, které prodělávalo svůj svébytný vývoj. Procházka poukáže na prvky tehdejší každodennosti a podoby města jako takového. Kromě toho účastníky také zavede na barikády květnového povstání a další místa paměti.

Provádí Bc. Vlastimil Křišťan (Ústav světových dějin FF UK).

Sraz u infopointu.