rgb1

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti a nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí. Byla založena Karlem IV. v roce 1348 jako fakulta svobodných umění v rámci pražské univerzity. Výuku téměř sedmdesáti oborů, které studuje na osm tisíc studentů, zajišťuje přes sedm set pedagogů a vědeckých pracovníků.

Tisk

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.

V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

 

IPRpraha logo

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je klíčovým pracovištěm pro záležitosti architektonické a urbanistické koncepce metropole. Utváří vize, strategie a nástroje v oblasti tvorby a plánování města. Veškeré aktivity institutu sledují jeden společný cíl: učinit Prahu živým, vlivným, dynamickým a konkurenceschopným městem, které bude pružně reagovat na současné potřeby obyvatel a obstojí mezi nejvyspělejšími městy v Evropě.

PK_logo_var-A_CZ_clr_RGB

 

Pražská konzervatoř je šestiletou střední školu, poskytující úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech dále uvedených. Studium je zakončeno absolutoriem. Kromě odbornýchpraktických a teoretických předmětů se ve škole vyučují i předměty všeobecně vzdělávací, ovšem se specifickým zaměřením k budoucí profesi studenta. Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku. Na škole vyučuje řada předních českých instrumentalistů, herců a zpěváků ale i někteří vysokoškolští pedagogové, zejména z AMU. Stále vzrůstá počet studentů přicházejících ze zahraničí.

logo_upm [Převedený]

Uměleckoprůmyslové museum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem. Museum bylo založeno r. 1885 pražskou Obchodní a živnostenskou komorou. V l. 1897–1899 byla postavena neorenesanční budova podle návrhu architekta Josefa Schulze. V r. 1900 se veřejnosti také otevřela první expozice.

Sbírky obsahují sklo, porcelán, keramiku, užitou grafiku a fotografii, nábytek, práce ze dřeva, kovů a různého materiálu, šperky, hodiny, textil a hračky. Celkový počet sbírkových předmětů přesahuje 250 000 inventárních položek.

I přes zásadní počiny v letech 2015–2016, tj. rekonstrukci hlavní budovy a stavbu Centrálního depozitáře v Praze Stodůlkách, muzeum nadále usiluje o zpřístupňování svých sbírek široké veřejnosti, a to jak v pražských a mimopražských expozicích, tak i v zahraničí.
umprum_logo_1_CZ

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola je rozdělena na šest kateder – architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi. Každoročně pořádá minimálně 8 velkých výstav v České republice a 8 v zahraničí.

Galerie Rudolfinum-logo_FINAL

 

Galerie Rudolfinum se zaměřuje na prezentaci především současného výtvarného umění. Na českou scénu pravidelně uvádí umělce světového formátu, jako jsou například David LaChapelle, Damien Hirst, Louise Bourgeois či Georg Baselitz. Galerie nabízí kromě pořádání výstav doprovodné akce pro veřejnost, přednášky, promítání filmů a mnoho dalšího.

 

 

Další spolupořadatelé:

logo CZ bar 100

 

 

 

 

logaMKP_tisk