Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Tradičním centrum české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat téměř sedmdesát, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců. Na FF UK studuje téměř 8000 studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

FF UK zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie. Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Česká filharmonie

Záhy po svém založení v roce 1896 stala nejvýznamnějším českým symfonickým orchestrem a již před 1. světovou válkou si na evropských scénách vybudovala značné renomé. Do historie orchestru se během více než 122 let jeho existence zapsala celá řada českých i zahraničních osobností. Česká filharmonie představovala a představuje nejen ryzí uměleckou hodnotu, ale díky své tradici a úspěchům se stala jedním ze symbolů české kultury.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

V českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem. Muzeum je nově otevřeno po rekonstrukci, která nejen podtrhla původní krásu budovy, ale přinesla také třikrát větší výstavní prostor.

Galerie Hlavního města Prahy

GHMP je metropolitní galerie, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Galerie spravuje celkem 7 budov, ale k Palachovu náměstí má nejblíže Colloredo-Mansfeldský palác. Tento barokní palác ukrývá tajemný taneční sál a v dalších patrech galerie pořádá výstavy současného umění. V těchto dnech je zde k vidění výstava ústecké autorky Zdeny Kolečkové s názvem Podivná botanika a jiné příběhy. GHMP se také stará o významný konvolut pražských historických soch a sousoší, pomníků i veřejné plastiky z období od 50. let 20. století do současnosti. V roce 2016 byly na Alšově nábřeží instalovány objekty amerického architekta Johna Hejduka Dům matky a Dům syna, které chápeme jako pomník k poctě Jana Palacha.

Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy

Chce-li se Praha dostat do společnosti vyspělých západních metropolí, potřebuje kvalitní a fundované plánování rozvoje. Hlavní město potřebuje ucelený a provázaný systém plánování na různých úrovních – od vizí a idejí k praktickým předpisům a vyhláškám. Proto existuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

V každé fungující demokracii se obměňuje politická správa města. Společně sdílená vize, v jakém městě chceme žít, by však měla zůstávat. Všechna úspěšná západní města tak mají svůj „IPR“ – instituci, která se stará o kontinuitu naplňování základních hodnot a principů dobře fungujícího města.

UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény.

Dvakrát do roka je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací „Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná středo- a východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

Muzeum Karlova mostu

Společnost Pražské Benátky, s.r.o., provozuje převozní plavby na řece Vltavě a vodním kanálem Čertovka v historickém centru Prahy. Chlouba společnosti jsou lodě postavené v duchu nejlepších tradic z konce 19. století. Plavba jedinečnou trasou je doplněna výkladem o pamětihodnostech v okolí řeky.

Pro náročnější zákazníky je připravena Salonní rychloloď Nepomuk, nejstarší osobní loď v Praze, perla Vltavy. Na jeho palubě je možné uspořádat vyhlídkovou plavbu pro přátele, firemní večírek, oslavu narozenin, či dokonce svatbu.

Na poli kulturním pečuje naše společnost o Muzeum Karlova mostu, čímž se snaží o přiblížení všech dějů, které jsou s touto unikátní památkou spjaty, a o jejich předání odborné i laické veřejnosti.

Pražská konzervatoř

Patří k nejstarším hudebním školám v Evropě. Byla založena v roce 1808 za účelem výchovy orchestrálních hráčů. Pravidelná výuka byla zahájena v dubnu 1811. Za více než 200 let své existence vychovala konzervatoř nesčetné množství hudebníků, zpěváků, skladatelů a dirigentů. Z těch nejznámějších to byli například Josef Suk, Rudolf Friml, Oskar Nedbal, Franz Lehár, Otakar Ševčík, Jan Kubelík, Vítězslav Novák, Jaroslav Kocián, Václav Talich, Rafael Kubelík a mnozí další. V čele konzervatoře stály vždy významné hudební osobnosti. Jejím nejslavnějším ředitelem byl v letech 1901–1904 Antonín Dvořák.

V současné době je Pražská konzervatoř největší školou svého druhu v České republice. Studuje zde na 600 českých a zahraničních studentů pod vedením více než 220 pedagogů, kteří často patří ve svých oborech mezi přední české umělce a pedagogy. Vyučuje se hře na všechny orchestrální nástroje, dále akordeonu a kytaře, hře na klavír, varhany, klasickému a populárnímu zpěvu, skladbě, dirigování a herectví. Škola má vlastní symfonický, smyčcový a barokní orchestr, soubor pro intepretaci soudobé hudby, činoherní, operní a muzikálový soubor a celou řadu komorních těles různého obsazení. Pořádá každoročně na 300 koncertů a divadelních představení. V roce 2011 oslavila škola 200. jubileum, které bylo zařazeno mezi světová výročí UNESCO. Vyvrcholením cyklu oslav bylo vystoupení symfonického orchestru konzervatoře na zahajovacím koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Městská knihovna v Praze

Nabízí prostor pro volný čas i studium. Prostředí vybavené knihami, hrami, filmem a hudbou inspiruje, uklidňuje a těší. Najdete nás na 41 místech v Praze (kde nemáme pobočku, tam jezdí pojízdná knihovna) i on-line. Sály Ústřední knihovny jsou místem konání koncertů a filmových projekcí, včetně 3D.

TIP NA KNIHU! Lord Mord od Miloše Urbana. Kriminalisticko-hororová variace odehrávající se v kulisách asanovaného Josefova. Stahujte zdarma.

Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum se řadí mezi významné kunsthalle, tedy výstavní prostor, jehož koncept je založený na organizování dočasných výstav. Mnohé výstavy jsou výsledkem úzké spolupráce s renomovanými zahraničními institucemi a celosvětově uznávanými umělci. Zaměřuje se především na současné umění. Galerie nabízí i edukační centrum pro děti a dospělé – Artparks pravidelnými workshopy a další doprovodné programy.