Festival Open Square

Probíhá jednou ročně, v roce 2017 se uskutečnil jako součást akce Zažít město jinak, ke které se připojil i v roce 2018. Za dobu pořádání festivalu si aktivity na náměstí Jana Palacha užily tisíce návštěvníků. Každým rokem se do programu zapojují další instituce sídlící v blízkosti náměstí Jana Palacha.

Historie

První ročník kulturního festivalu Open Square proběhl v říjnu 2014 s podtitulem Otevřené Palachovo náměstí. Instituce sídlící v okolí náměstí – Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – v roce 2014 podepsaly Memorandum o spolupráci, jehož smyslem je společně prezentovat veřejnosti (zejména mladým lidem) unikátní urbanistický celek pražského Palachova náměstí a činnost významných institucí, které na něm sídlí. Festival Open Square je jedním ze způsobů naplňování tohoto cíle.

Vstup na venkovní i vnitřní program je zdarma (nebo s výraznou slevou).