Open Square 2018

V sobotu 28. dubna 2018 od desíti do šesti proběhne na pražském náměstí Jana Palacha pátý ročník festivalu Open Square. Návštěvníky čekají výstavy, přednášky, workshopy, koncerty, komentované procházky nebo plavby lodí.

Festival

Probíhá jednou ročně, v roce 2017 se uskutečnil jako součást akce Zažít město jinak. Za dobu pořádání festivalu si aktivity na náměstí Jana Palacha užily tisíce návštěvníků. Každým rokem se do programu zapojují další instituce sídlící v blízkosti náměstí Jana Palacha.

Historie

První ročník kulturního festivalu Open Square proběhl v říjnu 2014 s podtitulem Otevřené Palachovo náměstí. Instituce sídlící v okolí náměstí – Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – v roce 2014 podepsaly Memorandum o spolupráci, jehož smyslem je společně prezentovat veřejnosti (zejména mladým lidem) unikátní urbanistický celek pražského Palachova náměstí a činnost významných institucí, které na něm sídlí. Festival Open Square je jedním ze způsobů naplňování tohoto cíle.

Vstup na venkovní i vnitřní program je zdarma (nebo s výraznou slevou).